Cách sử dụng Finder trên Mac cho người mới bắt đầu

Finder trong macOS là cổng vào tất cả các ứng dụng, tệp và tải xuống của Mac. Mọi thứ từ các thư mục trong Dropbox cho đến nền màn hình đều có thể được tìm thấy trong Finder. Bạn có thể quản lý rất nhiều thứ với Finder. Hãy để Tech hướng dẫn bạn cách sử dụng Finder nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng máy Mac của Tech.

Cách mở cửa sổ Finder

Có một số cách để mở các cửa sổ trong Finder để truy cập các tệp trên hệ thống.

  • Trên màn hình (bạn không phải chọn bất kỳ ứng dụng hoặc chương trình nào), hãy nhấp vào Tệp trong thanh menu và chọn Cửa sổ Finder mới.
  • Ở quán bar bến tàu, nhấp chuột Biểu tượng Finder (mặt cười).
  • Nhấn tổ hợp phím trên bàn phím Lệnh + N..

Cách tùy chỉnh Thanh công cụ Finder

Theo mặc định, thanh công cụ Finder có một số nút mà bạn có thể sử dụng để thay đổi cách bạn xem và thực hiện các thao tác. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh thanh công cụ theo ý mình.

1. Mở cửa sổ người tìm kiếm Mới.

2. Nhấn và giữ nút điều khiển Nhấp vào thanh công cụ trên bàn phím hoặc nhấp bằng hai ngón tay.

3. Chọn Tùy chỉnh thanh công cụ …

4. Nhấp vào các công cụ khác và thả chúng trên thanh công cụ. Dưới đây là một số công cụ bạn có thể chọn:

  • Cái nhìn lướt qua: Nút Xem nhanh là một công cụ tuyệt vời để xem trước tài liệu hoặc ảnh trong Finder.
  • Thông thoáng: Xóa một tệp khỏi Finder sau khi chọn nó.
  • Kết nối: Kết nối với máy chủ bên ngoài nếu bạn biết địa chỉ. Nút này cho phép bạn lưu một số máy chủ yêu thích của mình và chuyển đổi giữa chúng.
  • lấy thông tin: Chọn một tệp trong Finder và nhấn nút này để xem thông tin của nó.

5. Nhấn Làm xong Khi bạn hoàn tất, hãy tùy chỉnh thanh công cụ cho phù hợp với sở thích của bạn.

Cách sử dụng Quick Look

Sau khi thêm Quick Look vào thanh công cụ Finder, hãy sử dụng nút này để xem trước tài liệu, ảnh hoặc các tệp khác trước khi sử dụng chúng.

1. Mở cửa sổ người tìm kiếm.

2. Tìm tệp bạn muốn sử dụng với công cụ Cái nhìn lướt quanhấn một lần.

3. Nhấp vào nút Cái nhìn lướt qua trên thanh công cụ người tìm kiếm. Hoặc nhấn nút phòng trên bàn phím của bạn để thực hiện tương tự với Quick Look.

Sử dụng nút thông tin

Sau khi bạn đã thêm nút Giới thiệu vào thanh công cụ Finder, bạn có thể sử dụng nút này để xem thông tin của tệp.

1. Mở cửa sổ người tìm kiếm Mới.

2. Nhấp vào tệp mà bạn muốn biết thông tin.

3. Nhấn nút Thông tin.

Đây là cách ẩn ổ cứng, ổ ngoài, CD và kết nối với máy chủ trên máy tính

1. Đi tới Finder và nhấp vào người tìm kiếm trong thanh menu và chọn Cài đặt.

2. Nhấn Chung.

3. Chọn các hộp kiểm mà bạn muốn thông tin xuất hiện trên màn hình.

Cài đặt một cửa sổ tiêu chuẩn mới trong Finder

1. Vào Finder và chọn người tìm kiếm từ thanh menu và nhấn Cài đặt.

2. Chọn Chung.

3. Nhấp vào thư mục hoặc thiết bị lưu trữ từ menu thả xuống.

4. Nếu mục bạn muốn không có sẵn, hãy bấm Khác.

Sử dụng các thẻ

1. Trong Finder, nhấp vào người tìm kiếm trong thanh menu và chọn Cài đặt.

2. Chọn Từ khóa.

3. Chọn hộp kiểm bên cạnh các thẻ bạn muốn xuất hiện trong thanh bên của mình người tìm kiếm.

4. Kéo một thẻ yêu thích xuống cuối tab Từ khóa để truy cập nhanh vào menu người tìm kiếm.

Cách tạo thẻ tùy chỉnh

1. Trong Finder, nhấp vào người tìm kiếm trong thanh menu và chọn Cài đặt.

2. Nhấn Từ khóa.

3. Trong danh sách thẻ, hãy bấm phím Ký “+”.

4. Thêm tên vào thẻ.

5. Nhấp vào vòng tròn bên cạnh bản đồ để thiết lập màu sắc.

Tùy chỉnh thanh bên của Finder

1. Trong Finder, hãy chọn người tìm kiếm Nhấn vào thanh menu Cài đặt.

2. Chọn Thanh bên.

3. Đánh dấu vào các phần bạn muốn xem trong thanh bên của mình người tìm kiếm.

Sử dụng ngăn xếp trong Finder

1. Nhấn lượt xem trên thanh menu khi không có ứng dụng nào đang chạy trên thiết bị.

2. Nhấn Sử dụng ngăn xếp.

3. Nhấn và giữ nút điều khiển và sau đó nhấp hoặc nhấp hai ngón tay vào máy tính.

4. Di chuyển chuột qua phần Nhóm lô của. Chọn giữa Tốt bụng, ngày, mở lần cuối, Ngày thêm, Ngày thay đổi, Ngày tạoTừ khóa.

Cách sử dụng Thư viện trong Trình tìm kiếm

1. Nhấp vào biểu tượng người tìm kiếm trên bến tàu để mở một cửa sổ Finder mới.

2. Chuyển đến thư mục hoặc phần mà bạn muốn xem.

3. Nhấp vào nút Xem thư viện bên phải cửa sổ người tìm kiếm.

Cách xem tệp siêu dữ liệu trong Finder

1. Nhấp vào biểu tượng người tìm kiếm trên bến tàu để mở cửa sổ Finder.

2. Chọn phần Dạng xem.

3. Chọn tệp chứa thông tin bạn muốn sử dụng.

4. Nhấn lượt xem trong thanh menu.

5. Chọn Hiển thị bản xem trước.

6 Nhấn Cho xem nhiều hơn trên trang xem trước để xem siêu dữ liệu liên quan.

Cách sử dụng các thao tác nhanh trong Finder

1. Nhấp vào biểu tượng người tìm kiếm bên trong bến tàu để mở một cửa sổ mới.

2. Chọn kiểu xem.

3. Chọn một hoặc nhiều tệp mà bạn muốn chạy nhanh.

4. Nhấp vào lượt xem trong thanh menu nếu trang lượt xem không hiển thị.

5. Chọn Hiển thị bản xem trước.

6. Chọn một trong các thao tác có sẵn ở cuối trang để thực hiện các tệp đã chọn.

7. Nhấn Hơn … để tìm thêm khuyến mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *