Cách cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

GNOME, GNU Network Object Model Environment, là một giao diện đồ họa người dùng (GUI) trong Linux và đặc biệt là Ubuntu. Nó chứa nhiều ứng dụng dành cho máy tính để bàn và nhằm làm cho hệ thống Linux thân thiện với những người không phải là lập trình viên. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 Focal Fossa.

Yêu cầu sử dụng phần mềm và các quy ước

  • hệ thống: Đã cài đặt hoặc cập nhật trên Ubuntu 04/20 Focal Fossa
  • phần mềm: GNOME Shell 3.34.1 và cao hơn
  • Những yêu cầu khác: Truy cập vào hệ thống Linux với tư cách là người chủ hoặc thông qua lệnh sudo.
  • quy ước::
    • # – yêu cầu một số lệnh Linux nhất định phải được thực thi với đặc quyền root, trực tiếp với tư cách người dùng root hoặc với lệnh sudo
    • $ – Yêu cầu một số lệnh Linux nhất định được chạy với tư cách người dùng thông thường, không có đặc quyền.

Hướng dẫn từng bước để cài đặt GNOME trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Cài đặt GNOME Vanilla trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Phiên bản Vanilla GNOME là bản cài đặt GNOME trên máy tính để bàn. Nó thiếu hầu hết các phần mềm mà bạn mong đợi theo mặc định, nhưng các yêu cầu về tài nguyên là tối thiểu.

Chạy lệnh sau để cài đặt phiên bản vani của máy tính để bàn GNOME:

$ sudo apt install GNOME-session gdm3

Tất cả đã được làm xong. Vui lòng khởi động lại hệ thống:

$ sudo reboot

Bản cài đặt GNOME đầy đủ trên máy tính để bàn trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Phần sau đây sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách cài đặt một máy tính để bàn GNOME đầy đủ trên Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.

Cách dễ nhất để cài đặt một màn hình GNOME đầy đủ là sử dụng lệnh taskel. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng lệnh taskel có sẵn trên hệ thống của bạn:

$ sudo apt install tasksel

Tiếp theo, sử dụng lệnh taskel để cài đặt màn hình GNOME:

$ sudo tasksel install ubuntu-desktop

Tất cả đã được làm xong. Vui lòng khởi động lại hệ thống Ubuntu 20.04:

$ sudo reboot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *